Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan Korja-Kumi Oy:n toimintaa henkilötietojen keräämisen, käsittelyn, suojaamisen ja säilyttämisen osalta. Selosteessa kerrotaan lisäksi evästeiden käytöstä sekä asiakkaiden oikeuksista.

Rekisterin pitäjä

Korja-Kumi Oy 

Y-tunnus 0205973-5

Osoite: Rekkakatu 5, 33840 Tampere, Finland

Puhelin: +358 44 402 1130

Sähköposti: myynti@korjakumi.fi

Verkkosivut http://www.korjakumi.fi

Rekisterin nimi

Korja-Kumi Oy:n asiakasrekisteri

Miksi keräämme henkilötietoja

Henkilötieto on asia, joka voidaan suoraan tai välillisesti yhdistää henkilöön. Korja-Kumi Oy kerää henkilötietoja käyttötarkoitussidonnaisesti vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja ei myöhemmin käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteen sopimattomalla tavalla. 

Mitä henkilötietoja käsittelemme

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietojasi, kun käytät verkkosivuamme www.korjakumi.fi, verkkokauppaamme, tilaat tuotteita, otat yhteyttä myyntiimme tai kirjoitat tuotekommentin.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi, kun suoritat seuraavia toimia:

 • ilmaiset mielenkiintoa tuotteitamme kohtaan tai ostat niitä
 • pyydät tietoja
 • lähetät meille kommentteja tai kysymyksiä
 • käytät verkkosivustoamme tai sovelluksiamme kolmannen osapuolen sivustoilla tai alustoilla

Henkilötiedot, joita käsittelemme ovat

 • Henkilön perustiedot ja yhteystiedot (etu- ja sukunimi, mahdollinen työpaikka, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostohistoria)
 • Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten tilauksia ja palveluita koskevat tiedot, laskutus-, maksu- ja luottotiedot, markkinointiluvat ja -kiellot, yhteydenotot ja sähköpostit.
 • Palveluiden yhteydessä syntyvät tiedot, kuten sähköposteja ja puheluita koskevat välitystiedot ja yhteydenoton sisältämät henkilötiedot.
 • Muut palvelun käyttöä kuvaavat tiedot, kuten evästeiden ja vastaavien (esim. evästeiden ja Google Analyticsin osalta) avulla internet-selailun aikana kerätyt tiedot ovat anonymisoitua tietoa, jota ei voi yhdistää henkilötietoihin.
 • Verkkokaupan osalta Korja-Kumille jää tietoon rekisteröidyn asiakkaan ostohistoria.
 • Asiakkaan tunnistautumiseen liittyvät käyttäjätiedot (pois lukien salasanat) Korja-Kumin palveluihin
 • Muut henkilön suostumuksella kerättävät, suostumuksen pyytämisen yhteydessä määriteltävät tiedot.

Lisäksi voimme kerätä tiettyjä henkilötietoja, kuten luottotietoja ja osoitteenmuutoksia, ulkoisista lähteistä.

Jotta voit valita Collector laskun/osamaksun  maksuvaihtoehdoksi, välitämme joitain tietoja, kuten yhteystietosi ja tiedot tilauksestasi Collectorille. Tietoja tarvitaan, jotta Collector voi arvioida ja tarjota sinulle sopivia maksutapoja.

Tietoja voidaan päivittää myös viranomaislähteistä sekä muilta yrityksiltä lain sallimissa rajoissa.

Miten käytämme henkilötietojasi

Keräämiemme tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä, EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä muita viranomaisten antamia ohjeita ja määräyksiä. Käsittelemme antamiasi tietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Henkilötietorekisterin sisältämät henkilötiedot ovat asianmukaisia ja olennaisia sekä rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Tietoja voidaan käyttää asiakkuutesi ja tilaustesi hallinnointiin, tunnistautumiseen, asiakastutkimuksiin, suoramarkkinointiin, analyysi- ja profilointitarkoituksiin sekä tilastointiin.

Säilytettävät henkilötiedot ovat täsmällisiä ja tietoja päivitetään tarpeen mukaan. Henkilötietojen osalta pyritään toteuttamaan kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet, jotta käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. 

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa viranomaisille näin vaadittaessa tai laissa määriteltyihin tarkoituksiin.

Miten suojaamme henkilötietosi

Korja-Kumi Oy pitää rekisteröityjen tietojen huolellista suojaamista erittäin tärkeänä. Tiedot tallennetaan sähköiseen järjestelmään, jota suojaavat palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ratkaisut. Vain määritetyillä Korja-Kumi Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä sekä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtäviensä hoitoon, on pääsy rekisterin tietoihin. Kaikkia, jotka käyttävät rekisterin tietoja, koskee salassapitovelvollisuus.

Verkkosivumme korjakumi.fi sisältää linkkejä muihin verkko-osoitteisiin. Tämä tietosuojaseloste koskee vain korjakumi.fi -verkkokauppaa ja verkkosivua. Kun siirryt toiseen verkko-osoitteeseen, kehotamme sinua lukemaan kyseistä sivustoa koskevan tietosuojaselosteen. Huomioithan, että Korja-Kumi Oy ei vastaa siitä, miten muut verkkopalvelut käsittelevät henkilötietojasi.

Miten pitkään henkilötietojasi säilytetään

Henkilötietojasi pidetään rekisterissä vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä, että tässä selosteessa määritelty käyttötarkoitus on täytetty ja mitä laki määrää tietojen säilyttämisestä. Lain määräämän velvoitteen mukaisesti Korja-Kumi Oy voi joutua säilyttämään tietoja pidempään kuin edellä mainittu ajanjakso edellyttää.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot tuhotaan asianmukaisella tavalla. Henkilötiedot viedään rekisteriin siinä muodossa, missä rekisteröitävä on ne antanut ja päivityksen voi tehdä joko rekisteröity itse tai Korja-Kumi  Oy rekisteröidyn tekemän pyynnön perusteella.

Henkilötietoja säilytetään Korja-Kumi Oy:n tietojärjestelmissä, joista osa on toteutettu yhteistyössä alihankkijoiden kanssa. Korja-Kumi Oy:n alihankkijat ovat järjestelmätoimittajia ja käsittelevät henkilötietoja Korja-Kumi Oy:n puolesta kirjallisen toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin mitä Korja-Kumi Oy toimeksianto kertoo. Käyttäessämme alihankkijoita, velvoitamme näitä huolehtimaan henkilötietojen käsittelystä Tietosuojalausunnon mukaisesti. Henkilötiedot palautetaan tai poistetaan pysyvästi alihankkijoilta, kun käsittelytoimeksianto päättyy.

Henkilötietoja käsittelevät alihankkijat voivat olla sijoittuneet Suomen tai EU:n alueelle. Henkilötietoja saatetaan joissain tapauksissa käsitellä myös Euroopan talousalueen ulkopuolella, mutta vain asiakkaan suostumuksella. Huolehdimme ja velvoitamme kumppaneitamme joka tapauksessa käsittelemään henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilön oikeudet

Henkilöllä on oikeus lainsäädännön mukaisesti:

 • Tarkastaa, käsitelläänkö henkilöä koskevia tietoja ja käsitelläänkö tietoja voimassa olevan lain mukaisesti. Tarkastuspyynnön voi tehdä kirjallisesti lähettämällä sähköpostin tai kirjeen kohdassa Rekisterinpitäjä mainittuun osoitteeseen.
 • Saada tietoon henkilöä koskevat käsiteltävät henkilötiedot.
 • Pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.
 • Kieltää henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.
 • Kieltää henkilö- ja yhteystietojen julkaiseminen ja luovuttaminen yhteystietopalveluihin.
 • Peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun käsittely perustuu suostumukseen.

Mikäli henkilötiedot poistetaan järjestelmistä, ei kaikkien palveluiden toteuttaminen välttämättä onnistu.

Mikäli henkilö kokee, että Korja-Kumi Oy on henkilön mielestä toiminut Tietosuojalausunnon tai voimassa olevan lain vastaisesti, on henkilöllä oikeus reklamoida asiasta. Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta Suomessa valvovalle tietosuojavaltuutetulle tai viestintävirastolle voi myös tehdä valituksen. Yhteystiedot reklamaatiota tai valitusta varten löytyvät Tietosuojaselosteen yläosasta kohdasta Rekisterinpitäjä.